Na Litwę bez testu!

19 maja 2021

Test może być wykonany maksymalnie 72 godziny przed wjazdem na Litwę (PCR albo AT lub RAT).

Test nie obowiązują w trzech przypadkach:

Zgłoszenie wjazdu na Litwę należy dokonać na portalu: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
Więcej informacji o podróży na Litwę: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa